کاپیتان زیر ۵۰۰

کاپیتان زیر ۵۰۰ حقوق ۳۵ میلیون تومان بیمه دارد لاشینگ دارد شناور: تک و بارج مسیر: بندرعباس-حوزه خلیج فارس مرخصی: ... ادامه مطلب