ما به نیرو های دریانوردی  که به دنبال کار میگردند و یا قصد دارند محل کار خود را تغییر دهند پس از کنترل مدارک دریایی و بررسی شرایط مختص به فرد،مراحل ثبت نام را انجام می دهیم و پس از اتمام مراحل ثبت نام ،کمک می کنیم تا کار با امنیت شغلی بالا و حقوق پردازی خوب را پیدا کنند و هم چنین ما به افراد علاقه مند در صنعت دریانوردی مشاوره تخصصی می دهیم و پس انتخاب سمت دریایی  به آموزشگاه های معتبر معرفی می کنیم و پس از اتمام کامل دوره و گرفتن مدرک دریانوردی، اقدام به یافتن شغل مناسب برایشان می کنیم.

تامین نیروی دریایی
به شناور های داخلی و خارجی